Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Vnútrobloky na Čajkovského

Lokalita: Trnava – Západ; Ulica Čajkovského
Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Zanedbaný stav verejných priestorov sídliska / Zvýšenie kvality a funkčnosti verejných priestorov sídliska pre jeho obyvateľov, adaptácia mesta Trnava na zmenu klímy.

Popis navrhovaného riešenia:
Revitalizáciou vnútroblokov chce mesto vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom budú môcť celé rodiny obyvateľov od najmenších až po skôr narodených spoločne relaxovať alebo sa venovať rekreačným športom.

Súčasťou komplexnej obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä herných, športových, a oddychových prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob; rekonštrukcia a preriešenie peších prepojení územím; ochrana a výsadba zelene.

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Cieľová skupina: Obyvatelia okolitých bytoviek.
Typ projektu: Veľký projekt – komplexná revitalizácia sídliska
Rozsah projektu: 27 725 m2 – 3 dvory a okolité zelené plochy
Orientačná cena projektu: 1 – 2 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)


Naším zámerom je postupne obnoviť všetky vnútrobloky v meste. Po dvoroch na Zátvore, Vodárni či Hospodárskej ulici prichádzajú na rad aj vnútrobloky na Čajkovského. Idea tvorby tejto revitalizácie založená na generačnom spájaní, budovaní komunity a zázemia pre všetky vekové kategórie.

Hodnota investície
predbežne 1 – 2 mil €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights

Časová os projektu

2021

Zber podnetov od obyvateľov

Projektantka vyzbierala podnety od obyvateľov lokality.

2022

Ideová štúdia

Ideová štúdia bude odprezentovaná obyvateľom 23.11. o 17:30 na ZŠ Kornela Mahra. Štúdia je dostupná aj na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 23,4 MB).

2023

Projektová dokumentácia

Spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt