Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť
Novinky

Pozývame na verejnú prezentáciu projektu prestavby vnútrobloku Čajkovského

Mesto Trnava pokračuje v obnove vnútroblokov, výrazné zmeny k lepšiemu čaká aj verejný priestor na Prednádraží.

V stredu 23. novembra o 17.30 h v jedálni ZŠ Kornela Mahra bude autorka projektu s názvom Humanizácia vnútrobloku Čajkovského prezentovať pred verejnosťou svoj projekt. Celú štúdiu si môžete stiahnuť v PDF.

Dôležitou súčasťou stretnutia s občanmi bude aj získanie spätnej väzby od obyvateľov dotknutej lokality.

Hlavným cieľom návrhu je prostredníctvom úpravy verejného priestoru podporiť kvalitu života a zdravý rozvoj obyvateľov vnútrobloku na Čajkovského ulici a ľudí žijúcich v jeho okolí. Projekt skrášli a ozdraví prostredie, prinesie dizajnové stvárnenie prvkov a plôch, zväčší a spestrí plochy zelene. Obyvateľom chce prispieť k vytvoreniu duševnej pohody a zároveň k možnostiam na množstvo aktivít a pohybu. K tomu má pomôcť pestrá výsadba, moderné vybavenie a veľkorysý priestor na stretávanie sa, oddychovanie a šport.

Prestavbou vnútrobloku sa ďalej snažíme obyvateľom priniesť do života estetický pôžitok,“ hovorí autorka v návrhu. Konkrétne kroky, ktoré pomôžu tento cieľ naplniť, budú odprezentované 23. novembra. Obyvatelia, ktorých sa týka verejný život na Čajkovského, sú na stretnutí na ZŠ Kornela Mahra srdečne vítaní.

Vizualizácie sa po kliknutí na obrázok zväčšia a môžete si ich pozrieť v detailoch.