Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Športový areál Základnej školy na Námestí SUT

Schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 20 383 eur

Pokračujeme v obnove športovísk školských areálov, pretože chceme, aby mali školáci kvalitné priestory na športovanie a hry počas vyučovania aj mimo neho, a zároveň tieto priestory otvárame aj pre verejnosť.
V popoludňajších hodinách, počas víkendov a prázdnin si môžete zašportovať v zrekonštruovaných areálov základných škôl.

Žiaci základnej školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva aj široká verejnosť získali nový priestor na aktívne trávenie voľného času. V areáli spomínanej školy totiž pribudli športoviská, detské ihrisko, miesto na posedenie a ďalšie prvky spolu s potrebným zázemím.

Školskému areálu na Námestí SUT dominujú dve športové ihriská – basketbalové a  multifunkčné, ktoré poskytuje plochu na futbal i volejbal. Povrch oboch ihrísk je zo špeciálneho vodopriepustného a vysoko odolného EPDM materiálu, aký je na nových aj zrekonštruovaných ihriskách v Trnave už samozrejmosťou.

Multifunkčné ihrisko obkolesuje bežecká dráha s doskočiskom na skok do diaľky. V poloblúkoch za ochrannými sieťami sa nachádzajú prvky na fitnes a workout, pričom niektoré sú určené aj pre imobilných.

Pri obnove areálu sa myslelo tiež na menšie deti, na ktoré čaká detské ihrisko s viacerými hernými prvkami – nechýba tu pieskovisko, hojdačka, domček či prekážková dráha. Ako miesto spoločných stretnutí poslúži krytý altánok, v ktorého blízkosti sa nachádza ohnisko s lavičkami.

Areál získal zázemie v  podobe domčeka pre správcu, v ktorom sa nachádza aj sklad športového náradia, aj toalety pre návštevníkov. Budova má zelenú strechu a z jej fasády na okolitý priestor dozerá bezpečnostná kamera. Mobiliár dopĺňa množstvo lavičiek, stojany na bicykle, odpadkové koše, vodná hmla, pitné fontány a pergola so sedením.

V čase školského vyučovania budú areál využívať primárne deti a školáci tamojšej základnej a materskej školy, v mimoškolských časoch a cez prázdniny je prístupný pre verejnosť.

Rozloha riešeného územia: 7 372 m²

Hodnota investície
1 331 616 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2023
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2020

Ideový koncept

2021

Projektová dokumentácia

vypracovaná kompletná projektová dokumentácia- pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, dokumentácia k realizácii stavby.

2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

začiatok prác v auguste 2022

Realizácia

júl 2023

Predčasné užívanie stavby

2023

Dokončený projekt