Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Rekonštrukcia areálu ZŠ na Námestí SUT je realitou, mesto podpísalo zmluvu na stavbu

V týchto dňoch sa začínajú stavebné práce na obnove športového areálu Základnej školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva. Zástupcovia mesta podpísali s realizátorom zmluvu v hodnote 1,24 milióna eur, aby tu do konca roka vybudoval okrem nových športovísk aj detské ihriská spolu so zázemím pre návštevníkov i pre správcu areálu.   Športová a herná zóna bude prístupná verejnosti a odčlenená od priestorov školského dvora nízkym oplotením so vstupnou bránkou. Areál bude pre peších prístupný cez bránku na Ulici Parašutistov a od mestskej plavárne na Rovnej ulici.    Zázemie v podobe domčeka pre správcu bude umiestnené pri vstupe od Ulice Parašutistov. Denná miestnosť poslúži aj ako priestor na požičiavanie športových potrieb, súčasťou zázemia budú dve toalety pre verejnosť. Pri domčeku bude plocha so stojanmi na parkovanie bicyklov, chýbať nebude bezpečnostná kamera.    

Nové športové ihriská budú pôdorysne kopírovať pôvodné plochy ihrísk. Väčšie ihrisko bude multifunkčné a bude mať tribúnku. Jeho súčasťou takisto bude aj bežecký ovál s tromi dráhami, šprintérska rovinka dlhá 60 metrov, rozbehová dráha a pieskové doskočisko. Taktiež tu pribudne malé trávnaté futbalové ihrisko pre najmenších školákov, vrhačský sektor pre hod guľou a exteriérová posilňovňa. Povrch športovísk, ako aj detských ihrísk, bude z výrazne farebnej liatej vodopriepustnej EPDM farebnej pryže.  

Detské ihriská rozšíria plochu súčasného detského ihriska, časť z nich bude v tieni pod stromami. Existujúce herné prvky sa nahradia novými, koncipovanými predovšetkým pre školákov. Doplnkovo pribudnú aj prvky pre predškolákov a pre deti so zdravotným postihnutím. Bezbariérový prístup k prvkom je samozrejmosťou.   

Mobiliár prispeje k užívateľskému komfortu návštevníkov areálu. Súčasťou mobiliáru budú okrem cvičebných a herných prvkov aj lavičky, piknikové sety, odpadkové nádoby, stojany na bicykle, pítko, systémy ochladzovania vonkajšieho priestoru vodou a tieniace konštrukcie ako pergoly alebo slnolamy.