Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Športový areál školy na M. Gorkého

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 548 180 eur

Športový areál školy na M. Gorkého

Mesto pokračuje v obnove športovísk školských areálov, ktoré slúžia nielen školákom počas vyučovania či školských klubov detí, ale aj pre verejnosť na voľnočasové aktivity v popoludňajších hodinách a počas prázdnin.

Návštevníci areálu môžu svoje športové zručnosti zdokonaliť na dvoch nových ihriskách na kolektívne loptové hry – futbal, hádzanú, volejbal či basketbal. Na svoje si prídu aj priaznivci iných športových disciplín – k dispozícii sú bežecký ovál s rozbehovými dráhami, piesková plocha pre diaľkarov i vrhačský sektor pre guliarov a kladivárov.

Po novom pribudli taktiež workout a posilňovacie stroje, detské ihrisko s pitnou vodou a mobiliárom, WC pre návštevníkov i nové stožiare s LED svietidlami, ktoré dotvorili moderne zrekonštruovaný priestor.

Na záver rekonštrukcie bolo vymenené aj vonkajšie oplotenie areálu v hodnote 53 731 eur.

Rozloha riešeného územia cca 2 216 m2.

Hodnota investície
795 850 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2021
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

Projektová dokumentácia

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021

Realizácia

2021

Dokončený projekt