Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Revitalizácia parčíka pri synagóge

Lokalita: Trnava – Stred; Ulica Halenárska
Navrhovateľ: Mesto Trnava

Popis problému: Nevyužívaný priestor v centre mesta s historickým základom.

Popis navrhovaného riešenia:
Ide o kompletnú revitalizáciu verejných priestorov v historickej časti mesta na Ulici Halenárska. Medzi synagógou a objektom Stephaneum – Seminárom sv. Štefana vznikne pre obyvateľov a návštevníkov mesta na Halenárskej ulici nový oddychový park. Po archeologickom výskume bol prepracovaný architektonický návrh, ktorý pôvodne vzišiel z architektonickej súťaže v roku 2019. Po zohľadnení záverov z archeológie poznáme novú podobu tohto miesta. 

Cieľová skupina: Obyvatelia, návštevníci mesta
Typ projektu: Veľký projekt – komplexná revitalizácia
Rozsah projektu: 2 397 m2
Orientačná cena projektu: 1 – 2 mil € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)


Medzi synagógou a objektom Stephaneum – Seminárom sv. Štefana vznikne pre obyvateľov a návštevníkov mesta na Halenárskej ulici nový oddychový park. Po archeologickom výskume bol prepracovaný architektonický návrh, ktorý pôvodne vzišiel z architektonickej súťaže v roku 2019. Po zohľadnení záverov z archeológie poznáme novú podobu tohoto miesta. K spracovaniu projektovej dokumentácie samospráva oslovila Fakultu architektúry STU.

Tím Bellušových ateliérov pod vedením prof. Ing.arch. P. Gregora, PhD. pripravil nový koncept úpravy tohto úžasného miesta priamo v srdci mestskej pamiatkovej rezervácie. Oceňujeme snahu projektom odprezentovať jeden z unikátnych pivničných priestorov, ktoré boli na pozemku objavené počas archeologických prác.

Hodnota investície
predbežne 1 – 2 mil €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2019

Urbanisticko-architektonická a krajinárska súťaž

2023

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2023

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu

2024

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt