Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Rekonštrukcia Zeleného kríčka

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 1 250 168 eur

Zelený kríček – miesto, kade denne prejdú tisíce ľudí peši, autobusom či autom, potreboval rekonštrukciu ako soľ. Po dlhoročných administratívnych komplikáciách sa vlani podarilo rozbehnúť práce, ktorých výsledkom je atraktívny, moderný a zároveň funkčný priestor.

Po kompletnej výmene konštrukcie vozovky, priľahlých chodníkov, spevnených plôch sme osadili aj nové autobusové zastávky, novú lávku pre peších a cyklistov ponad Trnávku a vodorovné dopravné značenie. Pribudla aj nová zeleň s viac než štyridsiatimi odrastenými stromami a trvalkami, nové priechody pre chodcov s bezbariérovou úpravou a verejné osvetlenie.

Niekdajšie predajné stánky nahradil centrálny objekt, kde sú okrem priestorov na komerčný predaj aj verejné toalety. Priestor pred Galériou Jána Koniarka skrášlila fontána a sedenie spolu s priestorom na rozšírené aktivity galérie, kreatívne dielne či rôzne výstavy.

Stavebné práce sa začali v apríli 2021 a trvali do mája 2022. Momentálne beží verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov.

Rozloha riešeného územia 6 768,2 m2

Hodnota investície
2 578 039 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2022
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2016

Architektonický návrh

2018

Projektová dokumentácia

2020

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021-2022

Realizácia

Jún 2022

Predbežné užívanie

2022

Kolaudácia

2023

Dokončený projekt