Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Ochranná zeleň poľnohospodárskej krajiny

Dlhodobým cieľom je na monotónnej a ekologicky chudobnej ornej pôde nad lesíkom Štrky založiť prírode blízke krajinné biotopy, ktoré zvýšia chladiaci efekt a biodiverzitu trnavskej krajiny.  Prírode blízke porasty a poľná cesta/cesty  sa s lesíkom prirodzene prepoja a perspektívne rozšíria vychádzkové a rekreačné možnosti mesta.    

  • Prvou etapou tohto zámeru bolo v jesenných mesiacoch 2021 vysadenie 229 stromov – javorov, jaseňov, brestov, líp, hrabov, ale aj čerešní.
  • V roku 2022 a 2023 je predpoklad založenia lúky a výsadba ďalších stromov.

Rozloha riešeného územia 119 136 m2 

 

Hodnota investície
viac ako 90 000 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights