Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Ochranná zeleň poľnohospodárskej krajiny

Dlhodobým cieľom je na monotónnej a ekologicky chudobnej ornej pôde nad lesíkom Štrky založiť prírode blízke krajinné biotopy, ktoré zvýšia chladiaci efekt a biodiverzitu trnavskej krajiny.  Prírode blízke porasty a poľná cesta/cesty  sa s lesíkom prirodzene prepoja a perspektívne rozšíria vychádzkové a rekreačné možnosti mesta.    

  • Prvou etapou tohto zámeru bolo v jesenných mesiacoch 2021 vysadenie 229 stromov – javorov, jaseňov, brestov, líp, hrabov, ale aj čerešní.
  • V rámci 2 .etapy bolo v lokalite Štrky v roku 2022 1 475 stromov – javorov, hrabov, jaseňov, čremchy dubov, líp a brestov.
  • V roku 2023 bolo vysadených ďalších 532 stromov v lokalite Šrky v sume približne viac ako 35 000 eur.

Rozloha riešeného územia 119 136 m2 

Ochranná zeleň poľnohospodárskej krajiny na Štrkoch

 Ochranná zeleň postupne zlepší ekologickú stabilitu poľnohospodárskej krajiny, spomalí degradačné procesy pôdy, ako sú erózia, zhutnenie či úbytok organickej hmoty. Zmierni sa tu mikroklíma a pribudnú viaceré rastlinné aj živočíšne druhy. Trnavská samospráva plánuje pokračovať vo výsadbe zeleného pásu minimálne ďalšie dva – tri roky.

   

„Vybrali sme druhy, ktoré u nás rastú prirodzene, sú to najmä duby, hraby či javory. Navyše ide o tzv. semenáče, teda rastliny pestované zo semienka, ktoré sa lepšie zakorenia. Pochádzajú z Čiech, z lokality pripomínajúcej naše podmienky, takže majú väčšiu šancu uchytiť sa. Okrem toho tu vysejeme trávniky a vysadíme kríky,“ priblížila Jarmila Garaiová z referátu ekológie. 

 

Hodnota investície
viac ako 260 tis €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2022 – 2023
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights