Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Novostavba telocvične pri ZŠ s MŠ I. Krasku v Modranke

Schválená dotácia z Fondu na podporu športu vo výške 974 797 eur

Základná škola s MŠ I. Krasku v Modranke je jediná škola v Trnave, ktorá doposiaľ nemala svoju vlastnú telocvičňu.

Okrem základného vybavenia bude v priestoroch telocvične aj galéria pre divákov, presklená časť parteru, odkiaľ bude možné sledovať aj z exteriéru čo sa v telocvični deje.

Budova bude postavená v energetickej náročnosti A0 so zelenou strechou, ktorá plní funkciu zadržania a zbrzdenia dažďovej vody a disponuje aj tepelnoizolačnou funkciou. Dažďové vody zo striech budú odvedené cez retenčný vsakovací systém a následný vrt späť do pôdy. Samozrejmosťou sú sociálne zariadenia pre návštevníkov školského areálu, ktoré budú nezávislé od prevádzky telocvične.

Súčasťou projektu je aj vybudovanie deviatich parkovacích miest na ulici I. Krasku v bezprostrednej blízkosti telocvične a školy.

Hodnota investície
2 013 485 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Modranka
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia

2021

Územné rozhodnutie

2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

marec 2022 – júl 2023

Realizácia

Dokončený projekt