Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Novostavba telocvične pri ZŠ s MŠ I. Krasku v Modranke

Schválená dotácia z Fondu na podporu športu vo výške 974 797 eur

Základná škola s materskou školou na Ulici Ivana Krasku v Modranke bola poslednou v Trnave, ktorá doposiaľ nemala vybudovanú vlastnú telocvičňu. Žiaci tejto školy však budú čoskoro na cvičenie využívať nové priestory, v ktorých sa spája moderný funkčný dizajn a ekologické riešenia. S výstavbou sa začalo v marci 2022.

V rámci dvojpodlažnej budovy budú mať žiaci na športovanie k dispozícii veľkú a malú telocvičňu. Vedúci stavby Jaroslav Koňuch upresňuje: „Veľká telocvičňa bude viacúčelová, tu sa bude dať hrať basketbal, volejbal, florbal a podobne. Malá telocvičňa bude slúžiť na gymnastiku a ďalšie športy.“

Športové plochy a šatne s hygienickým zázemím spolu s priestormi pre pedagógov a miestnosťou na ovládanie technických zariadení budú situované na prízemí. Nad športovou plochou bude vybudovaná galéria ako rozšírený priestor na cvičenie a sledovanie športových podujatí. K výbave priestorov budú patriť aj sociálne zariadenia pre návštevníkov školského areálu, prístupné nezávisle od prevádzky telocvične.

Projekt zahŕňa aj vytvorenie deviatich parkovacích miest s asfaltovým povrchom, pričom jedno bude vyhradené pre imobilnýchV rámci areálu budú vozidlá jazdiť po asfaltovej cestnej komunikácii a chodci využijú chodník z betónovej dlažby. Okolie telocvične bude chránené oplotením.

Nová telocvičňa bude moderná aj účelná

Svojím moderným vzhľadom na prvý pohľad zaujme exteriér telocvične, pozostávajúci z presklených obvodových stien a panelového obkladu. K výnimočným prvkom stavby patrí aj zelená strecha, ktorá zadržiava dažďovú vodu a plní tiež tepelnoizolačnú funkciu. Budova je naprojektovaná tak, aby spĺňala energetickú náročnosť A0Vetranie zabezpečí vzduchotechnická jednotka so spätným získavaním tepla.

Hodnota investície
2 026 220 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2023
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Modranka
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia

2021

Územné rozhodnutie

2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

marec 2022 – júl 2023

Realizácia

2023

Dokončený projekt