Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Začala sa výstavba telocvične na základnej škole v Modranke

Základná škola s materskou školou na Ulici Ivana Krasku v Modranke je poslednou v Trnave, ktorá zatiaľ nemá vlastnú telocvičňu. To sa čoskoro zmení.
Realizátorovi bolo 22. marca odovzdané stavenisko, aby do 12 mesiacov postavil v areáli tamojšej základnej školy modernú telocvičňu.
Budova telocvične bude slúžiť žiakom základnej školy na aktivity počas telesnej výchovy. Umožní však aj ďalšie športové aktivity a podujatia, ktoré by sa tu mohli uskutočňovať v prípade nepriaznivého počasia. Umiestnenie objektu v dosahu ulice zároveň umožní v poobedňajších časoch mimo vyučovania priestor prenajímať a rozšíriť tak možnosti športového a kultúrneho života v obci.
Objekt bude dvojpodlažný. Prízemie telocvične bude tvoriť zázemie a športové plochyNadzemné podlažie, galéria prebiehajúca nad vonkajším herným priestorom, vytvorí priestor na sledovanie podujatí, prípadne ďalší priestor na cvičenie. V zázemí sa budú nachádzať dve šatne, pre chlapcov a pre dievčatá. Súčasťou oboch šatní bude hygienické zázemie v podobe spŕch, umývadiel a WC. Cez šatne bude priamy vstup na hlavnú hraciu plochu. Nebude chýbať vstup do WC pre imobilných a vstup do kabinetu pre dvoch učiteľov. 
Telocvičňa bola projektovaná s ohľadom na ekologické riešenia šetriace energie. Okrem umelého stropného osvetlenia sa objekt presvetlí nielen prostredníctvom presklených obvodových stien, ale aj pomocou strešných svetlíkov, ktoré osvetlia šatne prirodzeným svetlom
Vetranie bude zabezpečené okrem otvárania častí okien aj pomocou vzduchotechnickej jednotky so spätným získavaním tepla, čím sa znovu ušetrí na energiách.
K návratnosti nákladov by výrazne mali prispieť aj tepelné čerpadlá, ktorými bude riešené vykurovanie objektu.
Cena diela je zhruba 1 641 000 eur vrátane DPH, pričom sa Mesto Trnava uchádza o finančnú podporu Fondu na podporu športu.

vizualizácia: ADIZ EU s.r.o.