Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Kravský pasienok – Central park Sever

Lokalita: Trnava – Sever
Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Nepriaznivé klimatické podmienky v oblasti.

Popis navrhovaného riešenia: V rámci adaptácie na zmenu klímy pribudne k revitalizovaným Štrkom a k iným projektom revitalizácie krajiny aj projekt Kravský pasienok na severe mesta.

Územie siaha od rieky Trnávky až po morovú kaplnku a zo severu je ohraničené cestou. Rozprestiera sa na vyše 37 hektároch a bude postupne premenené na krajinnú zeleň. Projekt bude realizovaný na niekoľko etáp, v ktorých sa postupne vytvoria nové prvky krajiny, ako napríklad nová prírodná vodná plocha s pobytovými brehmi, mestský park, verejný ovocný sad, alebo ekodukt pre zvieratá ponad priľahlú cestu.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia, návštevníci priestoru.
Typ projektu: Veľký projekt
Rozsah projektu: Rozloha 37 ha
Orientačná cena projektu: Viac ako 10 miliónov € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)


V rámci adaptácie na zmenu klímy pribudne k revitalizovaným Štrkom a k iným projektom revitalizácie krajiny aj projekt Kravský pasienok na severe mesta. Územie siaha od rieky Trnávky až po morovú kaplnku a zo severu je ohraničené cestou č. 51. Rozprestiera sa na vyše 37 hektároch a bude postupne premenené na krajinnú zeleň. Projekt bude realizovaný na niekoľko etáp, v ktorých sa postupne vytvoria nové prvky krajiny, ako napríklad nová prírodná vodná plocha s pobytovými brehmi, mestský park, verejný ovocný sad, alebo ekodukt pre zvieratá ponad priľahlú cestu.

Architektonickú štúdiu pre celý projekt vypracovalo Brnenské štúdio Atelier Fontes v spolupráci s krajinným architektom Zdeňkom Sendlerom, ktorí vyhrali verejnú súťaž vyhlásenú mestom. Táto dvojica je tiež spracovateľom projektovej dokumentácie na všetky etapy projektu, na ktorú s nimi mesto podpísalo zmluvu v hodnote 136 350 €. O finančné prostriedky ako na projekt, tak aj na realizáciu jednotlivých etáp projektu sa bude Mesto Trnava uchádzať o nenávratné dotácie z fondov Európskej únie.

V prvej etape bude realizovaná časť s novou vodnou plochou, nakoľko táto časť pozemkov v území už patrí mestu a pôjde o rozsiahly zásah. Vodná plocha bude okrem hlavného jazera, v ktorom sa bude dať aj kúpať, pozostávať aj z kaskády mokradí, cez ktoré sa bude jazero prirodzene napúšťať z toku Trnávky. Tieto prvky svojim konceptom budú súčasne slúžiť ako prvok filtrácie a čistenia prítokovej vody. Okrem plávania v jazere vzniknú v prvej etape hracie prvky pre deti, priestor na náučné aktivity v prírode, zázemie s reštauračným zariadením, promenáda, cyklotrasa a rôzne iné aktivity.

Rozsah projektu svojou povahou predurčuje na postupné budovanie územia, predpoklad je rozloženie na roky, prípadne desaťročia. Realizácia všetkých etáp projektu je očakávaná približne v horizonte od 2025 do roku 2050.

Hodnota investície
predbežne 10 mil €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2021

Zadanie

2022

Architektonická štúdia

január 2023

Posudzovanie vplyvu na životné prostredie

Projektová dokumentácia

pre územné rozhodnutie a realizačný projekt