Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Participatívne plánovanie

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútroblokov na Šafárikovej ulici

Trnavská samospráva plánuje obnovu vnútroblokov na Šafárikovej ulici. V rámci participatívneho plánovania sa do návrhovej fázy mohla zapojiť aj verejnosť. Online dotazník bol zverejnený na webe mesta do 10. augusta 2022, zapojilo sa 102 respondentov.

Obyvatelia si na základe prieskumu želajú v tejto lokalite mesta vytvorenie príjemného vnútrobloku s množstvom zelene, detským ihriskom a aktivitami pre dospelých a tiež dostupným parkovaním pre rezidentov.

Radi by tiež zachovali domácky charakter lokality, ktorá by mala primárne slúžiť lokálnym obyvateľom. Miestni si cenia aj kopec na sánkovanie, ktorý spomenula vo svojej odpovedi vyše polovica respondentov.

Žiadaná je tiež trávnatá plocha, ktorú by obyvatelia radi nechali otvorenú na rôzne aktivity – od dojazdovej dráhy na sánkovanie z kopca  –  až po hranie futbalu a piknikovanie ,“ doplnila Natália Nováková z referátu participácie.

Ako už bolo spomínané, obyvateľom sa na základe prieskumu nepáči aktuálny stav zelene v priestore, jej množstvo, rozmiestnenie a údržba. Chceli by mať vo vnútrobloku viac stromov a všeobecne by si želali kvalitnejšiu a častejšiu údržbu zelene, ktorú nechcú odstraňovať. Ľudia by chceli využitie tieniacej a ochladzujúcej funkcie zelene, ktoré im tiež vo vnútrobloku chýba. Okrem jednotlivých prvkov ihriska by si tiež obyvatelia želali voľnú plochu na hranie, napríklad loptových hier.

Obyvatelia a obyvateľky sa tiež vyjadrovali k všeobecnej kvalite verejného priestoru vnútrobloku, ktorého charakter by chceli v budúcnosti zachovať. Zachytené boli aj obavy, hlavne u starších obyvateľov a obyvateliek o to, aby sa im pod oknami nepostavila destinácia pre širšie okolie, pretože pokoj je pre nich dôležitý.

„Odporúčania  pre ďalší postup je vypracovanie ideovej architektonickej štúdie vnútrobloku na základe zistení z prieskumu medzi obyvateľmi,“ dodala Natália Nováková.

K dispozícii je aj záverečná správa (dokument na stiahnutie vo formáte PDF).

FOTO: Veronika Majtánová