Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Na novej webstránke môžete plánovať Trnavu podľa svojich predstáv

Kam idú moje dane a čo mesto chystá v mojej mestskej časti? To sú otázky, na ktoré občanom odpovie nová webstránka planujmesto.trnava.sk. Desiatky projektov Mesta Trnava sú odteraz prehľadne usporiadané na jednom mieste, kde o nich návštevníci nájdu bližšie informácie. To je však len jeden z prínosov nového webu, ktorý je na Slovensku unikátom.

Na www.planujmesto.trnava.sk sú v sekcii Projekty jednotlivé investičné akcie mesta rozdelené na plánované, v realizácii a dokončené. Pri každej je uvedený popis vrátane fotografií či vizualizácií, cena i časová os realizácie. Zoznam sa dá filtrovať podľa mestskej časti, kategórií alebo kľúčových slov a lepšiemu prehľadu o dianí v meste napomôže aj mapa investícií.

„Kontinuálne realizujeme množstvo projektov, aktuálne ich máme v rôznej fáze rozpracovanosti viac než sto. Tie najväčšie nezriedka trvajú aj tri až päť rokov, pretože sú administratívne, technicky či finančne náročné. Pre ľudí môže byť zložité sledovať, v akom štádiu sa nachádzajú a kedy môžu očakávať ich dokončenie, preto sme pripravili túto online databázu investícií mesta – zatiaľ od roku 2018 a postupne ju doplníme aj o skoršie projekty. Na novom webe sa dá veľmi jednoducho dostať k informáciám, čo sa s danými projektami deje, v ktorých častiach Trnavy sa práve niečo stavia a kde sa čo plánuje,“ hovorí primátor Trnavy Peter Bročka„Vďaka tomu budú mať ľudia lepší obraz o tom, ako mesto hospodári s verejnými financiami, a ako sa miestne dane premieňajú na reálne stavby, obnovené vnútrobloky, detské ihriská a športoviská, opravené cesty a chodníky a celkovo krajšie a modernejšie mesto.“

Návštevníci uvedeného webu nemusia byť len pasívnymi čitateľmi, môžu dať najavo svoj názor na projekty, ktoré mesto pripravuje. Spomedzi plánovaných investícií môžu podľa svojich preferencií vybrať tie najdôležitejšie či najpotrebnejšie. Zakliknutím tlačidla „Vybrať projekt“ a potvrdením výberu svoju spätnú väzbu odošlú.

Nová webstránka je súčasťou rozsiahleho procesu participácie verejnosti, ktorý sa v Trnave začal už v roku 2016 zavedením participatívneho rozpočtu a participatívneho plánovania. Počas pandémie, keď kvôli sprísneným opatreniam nebolo možné organizovať verejné stretnutia, bol Participatívny rozpočet pre Trnavu utlmený a na jeho základoch vyrástol koncept širšej participácie, ktorý mesto postupne predstaví. Prvým krokom je práve webstránka planujmesto.trnava.sk, prostredníctvom ktorej môžu obyvatelia vyjadriť, do akej miery sa stotožňujú s plánmi mesta na najbližšie roky. V ďalšej fáze pribudne možnosť pridávať aj vlastné nápady. Pre samosprávu to bude podkladom pri rozhodovaní o ďalších investíciách. Zámerom je umožniť občanom zapojiť sa do plánovania mesta, aby bol výsledok podľa ich predstáv, pretože mesto sa rozvíja aj vďaka ich daniam.

„Aktuálne máme rozpracované projekty v hodnote 37 miliónov eur. Dane z nehnuteľností fyzických osôb za minulý rok predstavujú čiastku 2,6 milióna eur a sú dôležitou súčasťou mestského rozpočtu. Aj vďaka nim môže mesto rásť a napredovať. Hoci bolo nedávno nevyhnutné dane z nehnuteľností zvýšiť, je treba vidieť to, že vzrástla aj hodnota toho, čo za ne občania od mesta dostávajú naspäť – za desiatky eur ročne sú to miliónové investície do rôznych oblastí života. Teraz sa o tom vďaka novému webu môže presvedčiť každý sám,“ dodáva primátor.Informácie o investíciách mesta nájdete na novom webe planujmesto.trnava.sk.


V sekcii Projekty sa dozviete veľa o tom, čo mesto v ostatných rokoch zrealizovalo, čo aktuálne pripravuje a čo je naplánované na ďalšie mesiace a roky


Získať lepší prehľad pomôže aj mapa projektov.


Spomedzi plánovaných projektov môžete vybrať tie, ktoré považujete za najdôležitejšie, a poslať mestu svoju spätnú väzbu (výber na obrázku je ilustračným príkladom). Samospráva vaše preferencie zohľadní pri príprave ďalších investícií, aby bola Trnava aj podľa vašich predstáv.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať