Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Participatívne plánovanie

Vnútroblok na Spartakovskej sa zmení na nepoznanie

V dohľadnej dobe sa komplexnej obnovy dočká ďalší rozsiahly verejný priestor v Trnave – vnútroblok na Spartakovskej. Samospráva na stredu 5. mája 2021 o 17.00 h plánuje online prezentáciu navrhovaných zmien. Stretnutie sa uskutoční na platforme Microsoft Teams, o účasť je možné požiadať do utorka 4. mája. Stačí poslať e-mail na adresu info@trnava.skuviesť svoje meno, priezvisko a e-mail. Prihlásení záujemcovia následne dostanú odkaz na pripojenie.

Vnútroblok na Spartakovskej by mal po novom ponúknuť možnosti relaxačno-športových a  spoločenských aktivít pre všetky vekové kategórie. Vybudované budú pobytové plochy a priestory s hernými, športovými i vodnými prvkami vrátane nového mobiliáru, zelene, čiastočne spevnených plôch a prvkov technickej infraštruktúry. Nové možnosti aktívneho i pasívneho odpočinku majú prispieť k posilňovaniu susedských vzťahov a odbúravaniu sídliskovej anonymity.

Riešené územie

Pre Mesto Trnava je jednou z hlavných priorít adaptácia na zmeny klímy, preto ani pri tomto projekte nebudú chýbať opatrenia na zmiernenie dopadov klimatických zmien  – manažment dažďových vôd v území a vodozádržné opatrenia.

Pripravovaná humanizácia tohto vnútrobloku je súčasťou participatívneho plánovania, ktoré v Trnave funguje od roku 2016. Jeho zmyslom je zapojiť do úprav verejných priestorov širokú verejnosť, vypočuť názor obyvateľov a dať priestranstvám takú podobu a funkciu, ktorá bude jeho návštevníkom slúžiť čo najlepšie.

Vizualizácie z architektonickej súťaže: 

Takto by mal vnútroblok vyzerať po obnove. Aký je váš názor? Povedzte nám ho na online stretnutí.