Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

V marci sa začne komplexná obnova prvej časti Hajdóczyho

Ulica Jána Hajdóczyho, jedna z najproblematickejších komunikácií v Trnave, sa po viacerých komplikáciách konečne dočká komplexnej rekonštrukcie. V úseku od Univerzity sv. Cyrila a Metoda až za križovatku s Maximiliána Hella dôjde k výmene povrchov i obnove celého uličného priestoru. Ide o jednu z najväčších investícií mesta v oblasti dopravy v tomto roku. Vo verejnom obstarávaní sa podarilo znížiť pôvodnú odhadovanú sumu diela o takmer 20 percent na 1,376 milióna eur.

Práce sa začnú v utorok 1. marca, mali by trvať 26 týždňov a budú postupovať v štyroch etapách:

  • 1. etapa(osem týždňov): od začiatku areálu Slávia po križovatku s Legionárskou
  • 2. etapa (šesť týždňov): od križovatky s Legionárskou po križovatku s Cukrovou a Pažitnou
  • 3. etapa (šesť týždňov): od križovatky s Cukrovou a Pažitnou po križovatku so Slnečnou
  • 4. etapa (šesť týždňov): od križovatky so Slnečnou po križovatku s Maximiliána Hella + 50 m

Počas celej doby prestavby bude nevyhnutná úplná uzávera Ulice Jána Hajdóczyho v závislosti na jednotlivých etapách. Vstup bude možný iba pre peších, osobná doprava sa dostane len na komunikácie napájajúce sa na Ulicu Jána Hajdóczyho. Parkovanie bude možné v priľahlých uličkách, všetky uzávery a obmedzenia dopravy budú vyznačené dočasným dopravným značením odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom. O ďalších podrobnostiach budeme verejnosť včas informovať. Mesto žiada občanov o rešpektovanie dopravných obmedzení, aby sa práce na rekonštrukcii ulice mohli zrealizovať bez zbytočných komplikácií.

Časť prác na obnove tejto komunikácie sa začala už minulý rok výmenou plynovodu, vodovodu a iných inžinierskych sietí v réžii ich správcov. V marci sa rozbehnú práce na rekonštrukcii v gescii mesta. 
Na časti komunikácie dôjde k zmene organizácie dopravy: úsek bude jednosmerný od vstupu do areálu AŠK Slávia po križovatku s Cukrovou a Pažitnou. Ďalej bude pokračovať obojsmerná premávka (rovnako aj na úseku od Univerzity sv. Cyrila a Metoda po vstup do areálu AŠK Slávia).
 
Na trase od AŠK Slávia po Cukrovú ulicu pribudne cyklotrasa. Všetky existujúce chodníky budú zrekonštruované a dostanú dláždený povrch, priechody pre chodcov budú osvetlené a pred hlavným vstupom do AŠK Slávia budú vytvorené kolmé a pozdĺžne parkovacie miesta. Pozdĺžne parkovacie miesta budú aj vytvorené v smere trasy od hlavného vstupu do AŠK Slávia až po koniec rekonštruovaného úseku.

Obnovou prejde aj verejné osvetlenie, ktoré bude nahradené LED svietidlami, a na celom úseku sa zrealizujú sadové úpravy, pribudne i nová zeleň. Nové stromy budú dodané v špeciálnych prekorenených bunkách, ktoré zabezpečia, aby korene drevín nezasahovali do inžinierskych sietí. Vďaka rekonštrukcii sa toto miesto zmení na nepoznanie a funkčne i vizuálne sa pozdvihne o niekoľko úrovní vyššie.