Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Novinky

Trnava získala ocenenie CE ZA AR za architektonické súťaže

Mesto Trnava je jedným z laureátov 20. ročníka ocenenia CE ZA AR. Cenu za architektúru v kategórii Patrón architektúry samospráve udelilo predstavenstvo Slovenskej komory architektov vo štvrtok 7. októbra 2021 za architektonické súťaže. Tie sú spôsobom, ako získať viacero pohľadov na riešenie verejných priestorov a môcť z nich vybrať ten najkvalitnejší.  

O víťazovi rozhoduje nezávislá porota, v ktorej majú väčšinové zastúpenie autorizovaní architekti Slovenskej komory architektov, a preto je zaručená aj objektívnosť rozhodovania. Cieľom je dosiahnutie objektívne najlepšieho výsledku, nie cenovo najvýhodnejšieho, ako je to pri obchodných súťažiach.

Za ostatné roky Trnava vyhlásila deväť architektonických súťaží (napr. na obnovu parčíka pri Synagóge, sídliskového a školského dvora Agátka, Ružového parku, Parku Janka Kráľa či najnovšie rekonštrukciu Štefánikovej ulice). Podľa Slovenskej komory architektov ide o pozitívny príklad, ktorý je hodný nasledovania.  

„Je pre mňa silným povzbudením a záväzkom, že našu snahu koncepčne a systematicky pracovať s verejným priestorom oceňuje aj odborná verejnosť. Všetky mestské projekty sú výsledkom tímovej práce ľudí, ktorí sa tak nemalou mierou podieľajú na dlhodobom rozvoji nášho mesta, za čo im patrí aj moja vďaka,“ hovorí primátor Trnavy Peter Bročka, ktorý prebral cenu spolu s vedúcim odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu Ondrejom Horváthom a vedúcim úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie Petrom Purdešom.  

„Robiť architektonické súťaže sa oplatí z toho dôvodu, že mesto alebo obec získa kvalitný architektonický návrh – kvalitné dielo, ktoré môže dlho slúžiť jeho občanom a môžu byť naň hrdí,“ vysvetľuje P. Purdeš. „S organizovaním architektonických súťaží sú spojené aj rôzne povinnosti a administratívne náležitosti, preto je potrebné túto formu obstarávania dobre poznať, avšak výsledok je potom potešením aj pre obstarávateľa. Rozhodne odporúčame aj iným obciam a mestám, aby sa vydali touto cestou.“