Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Trnava má najviac moderných detských ihrísk na Slovensku, mesto ich chce naďalej projektovať v spolupráci s občanmi

Mestská samospráva systematicky stavia nové a obnovuje jestvujúce detské ihriská. V súčasnosti už má Trnava najviac nových, moderných detských ihrísk na počet obyvateľov na Slovensku. V deťoch je naša budúcnosť, ale formuje ich naša prítomnosť. Mestská samospráva vníma túto zodpovednosť a chce projektmi nových ihrísk naďalej prispievať k tomu, aby deti mohli vyrastať v podnetnom a kultúrnom prostredí, vytváranom v spolupráci s obyvateľmi mesta. Preto august povýšila na Mesiac detských ihrísk a pripravila dotazník, v ktorom občania môžu vyjadriť svoje aktuálne podnety a pripomienky.

Trnavské ihriská vznikajú vďaka inšpiráciám z domova aj zo zahraničia. Predovšetkým ich však už tvoríme spolu s vami – prostredníctvom participatívneho plánovania, ktoré sme spustili v roku 2016.
Váš názor na nové a zrekonštruované ihriská nás zaujíma aj po ich dokončení, aby sme vedeli, či sa vaše predstavy a požiadavky zmenili na skutočnosť, alebo si myslíte, že niečo by sa dalo spraviť ešte lepšie. Zahrajte sa spolu s deťmi na ihriskách, ktoré navštevujete najčastejšie, vnímajte ich vybavenie a vzhľad očami dieťaťa aj dospeláka, a pošlite nám prostredníctvom dotazníka spätnú väzbu. Spoločne môžeme trnavské ihriská posunúť na ešte vyššiu úroveň.

Držať vysoké tempo budovania ihrísk a zároveň s každým ďalším projektom zvyšovať ich kvalitu, sa nám darí aj vďaka našim úspešným žiadostiam o externé zdroje. Ku každému jednému euru z vašich daní sme získali ďalších viac než desať eur z eurofondov.

Pohľad na herný areál s fitness prvkami na Beethovenovej ulici