Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Participatívne plánovanie

Rozbieha sa participatívne plánovanie obnovy vnútrobloku medzi Bučianskou, Vladimíra Clementisa a Tehelnou

Trnavská samospráva chce v najbližších rokoch obnoviť všetky vnútrobloky v meste. Do návrhov úprav týchto priestranstiev zapája prostredníctvom participatívneho plánovania aj verejnosť, pretože to, ako by mal daný priestor vyzerať po úprave, vedia najlepšie jeho obyvatelia a návštevníci.

Najnovším projektom tohto druhu je revitalizácia vnútrobloku medzi Bučianskou, Vladimíra Clementisa a Tehelnou. Mesto zverejnilo online dotazník, v ktorom zbiera spätnú väzbu od obyvateľov ohľadne súčasného stavu lokality spolu s ich návrhmi na jeho úpravu. Dotazník je možné vyplniť do 15. mája 2021. Obyvatelia riešeného územia nájdu dotazníky v tlačenej forme vo svojich poštových schránkach.

Hlavným objektom záujmu samosprávy sú oblasti pracovne nazvané Kopec (časť za pumpu na Bučianskej), Lúka (priestor popod sídlom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave) a Lesík (plocha nad bývalou školou V Jame paralelná s Ulicou V. Clementisa). Verejnosť sa však môže vyjadriť aj k celému rozsiahlemu vnútrobloku a k jeho napojeniam na ďalšie dvory, sídliská a ostatné časti mesta.

Trnavčania budú mať okrem dotazníkov možnosť vyjadriť svoj názor aj na verejnom online stretnutí, ktoré sa uskutoční prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams vo štvrtok 6. mája o 17.00 h. V prípade záujmu o účasť je potrebné prihlásiť sa vopred na adrese planovanie@trnava.sk. V e-maili treba uviesť svoje meno a priezvisko, prihlásenie je možné do stredy 5. mája.

„Online stretnutie je určené pre tých, ktorí majú chuť rozprávať sa o tomto priestore podrobnejšie a do hĺbky,“ hovorí Viera Kiseľová z odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave. „Zaujíma nás charakter tejto lokality a radi by sme sa dozvedeli viac o jej špecifikách. Na online stretnutí uvítame každého, kto sa bude chcieť podeliť o podrobnosti.“

Výsledky dotazníka i podnety z verejného stretnutia budú spracované do záverečnej správy, ktorá bude jedným z podkladov na prípravu novej podoby lokality. Spätná väzba od obyvateľov pomôže efektívne pristúpiť k úprave tohto priestoru.

Revitalizácia uvedeného vnútrobloku nadväzuje na pripravovanú obnovu dvorov na Tehelnej. Tento projekt už má svoju konkrétnu podobu, občania sa mohli s vizualizáciami oboznámiť na februárovom online stretnutí s projektantkou. Dvory na Tehelnej sa dočkajú realizácie v roku 2022.

Viac informácií o participatívnom plánovaní verejných priestorov v Trnave nájdete na adrese participacia.trnava.sk.