Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Projektanti podzemného parkovacieho domu Na hlinách predstavia svoj návrh verejnosti

Mesto Trnava pozýva (nielen) obyvateľov sídliska Na hlinách na verejné stretnutie k projektu parkovacieho domu, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 19. mája 2022 o 17. hodine v telocvični základnej školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva.

Samospráva plánuje vybudovať v tejto lokalite známej dlhodobým problémom s parkovaním nové kapacity. Parkovací dom, ktorého návrh vzišiel z verejnej architektonickej súťaže, bude umiestnený pod zemou. Vďaka tomu sa kvalita verejného priestoru nielen zachová, ale ešte zvýši – projekt na povrchu počíta s vybudovaním detského ihriska, novým mobiliárom a kvalitnou zeleňou.

Projektanti Dušan Fischer a Ľudovít Urban predstavia svoj návrh verejnosti a spolu so zástupcami budú odpovedať na otázky prítomných občanov.

Takto vyzeral súťažný návrh parkovacieho domu, ktorý zvíťazil vo verejnej súťaži. Podrobnejšie spracovanú verziu predstavia autori verejnosti na štvrtkovom stretnutí.
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je parkovaci%20dom%20Hliny_navrh.jpg

Takto vyzeral súťažný návrh parkovacieho domu, ktorý zvíťazil vo verejnej súťaži. Podrobnejšie spracovanú verziu predstavia autori verejnosti na štvrtkovom stretnutí.