Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Vytvorenie námestia so zeleňou na Ulici Vl. Clementisa

Lokalita: Trnava – Východ, Ulica V. Clementisa 13
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy
Popis problému: Zanedbané parkovisko pred budovou potravín na Ulici V. Clementisa je vo veľkej miere využívané chodcami, najmä deťmi idúcimi do alebo zo školy, čo vytvára nebezpečné situácie.

Popis navrhovaného riešenia: Vytvorenie malého verejného priestoru na mieste aktuálneho parkoviska tak, aby bol priestor príjemnejší pre chodcov a dal sa využívať aj na pobytové aktivity a trávenie čase, napr. na posedenie.

Súčasťou obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä oddychových prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob; rekonštrukcia a preriešenie peších prepojení územím; ochrana a výsadba zelene.

Cieľová skupina: Obyvatelia Družby, študenti, deti, seniori.
Typ projektu: Malý projekt – revitalizácia a zmena funkcie verejného priestoru
Rozsah projektu: Približne 2000 m2 – malé námestie
Orientačná cena projektu: 100 – 300 tisíc € (odhad podľa podobných realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 100 – 300 tis €
Building
Stav projektu
-
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights