Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Vytvorenie mestského dizajn – manuálu verejného priestoru

Ilustračný obrázok, Zdroj: Ing. arch. Adam Lukačovič.

Lokalita: Celé mesto
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy a Mesto Trnava
Popis problému: Nekonzistentné vizuálne prevedenie rôzneho mestského mobiliáru.

Popis navrhovaného riešenia: Vytvorenie jednotného dizajn-manuálu pre rôzny mestský mobiliár a jeho umiestnenie vo verejnom priestore v meste Trnava tak, aby sa zjednotil vzhľad týchto prvkov – napr. stĺpy verejného osvetlenia, odpadkových košov, lavičky, dopravné zábrany, a pod.. Jednotný vzhľad bude navrhnutý podľa moderných vizuálnych a technických štandardov tak, aby bol dostatočne neutrálny.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia mesta, návštevníci
Typ projektu: Malý projekt – tvorba podkladového dokumentu
Rozsah projektu: Tvorba dokumentu, bez výmery
Orientačná cena projektu: Do 100 tisíc €

Hodnota investície
predbežne 100 tis €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Celé územie mesta
Lights