Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie

Vyhliadková veža v Kamennom mlyne

Zámerom je zabezpečiť na pomedzí lužného lesíka a rybníka vyhliadkovú vežu na pozorovanie vtákov a miestnych biotopov, sledovanie vtáčieho územia a prírodného zázemia Chráneného areálu Trnavských rybníkov. Veža významne rozšíri už existujúci náučný chodník, ktorý vedie naprieč lesíkom a svojim rozsahom doplní tieto edukačné aktivity o možnosť dozvedieť sa niečo viac o tejto lokalite a jej “obyvateľoch”.

Rozloha riešeného územia 36 m2, výška 31,5 m

Hodnota investície
predbežne 471 022 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights

Časová os projektu

2016

Štúdia uskutočniteľnosti

2021

Územné rozhodnutie

2022

Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu

2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt