Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Výbeh pre psy v blízkosti centra

Ilustračný obrázok. Zdroj: Cunningham Recreation.

Lokalita: Trnava – Stred
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy
Popis problému: Absencia priestoru vyhradeného na venčenie psy v blízkosti centra mesta. Problémom je znečisťovanie verejných priestorov výkalmi a potenciálne nebezpečné voľné venčenie psov v meste, ako aj absencia priestoru, kde by mohol byť pes pustený na voľno.

Popis navrhovaného riešenia: Vytvorenie dostatočne priestranného oploteného výbehu pre psy niekde v blízkosti centra mesta, kde by sa dali psy bezpečne pustiť z vôdzky. Výbeh by obsahoval aj príslušný mobiliár – lavičky, osvetlenie, odpadkový kôš na výkaly, prípadne aj agility prvky pre psov.

Okrem bezpečnosti by sa zabezpečil aj priestor na stretávanie pre komunitu psičkárov. Koncentrované venčenie psov vo výbehu by zároveň pomohlo riešiť problém znečisťovania verejného priestoru.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia centra Trnavy – ľudia so psom aj bez neho
Typ projektu: Malý projekt – doplnenie verejného priestoru
Rozsah projektu: Približne 500 m2 na jeden výbeh
Orientačná cena projektu: Do 100 tisíc € na jeden výbeh (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 100 tis €
Building
Stav projektu
-
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights