Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Výbeh pre psy na Linčianskej

Ilustračný obrázok. Zdroj: Cunningham Recreation.

Lokalita: Trnava – Juh
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy
Popis problému: Absencia priestoru vyhradeného na venčenie psov na sídlisku Linčianska. Problémom je znečisťovanie verejných priestorov výkalmi a potenciálne nebezpečné voľné venčenie psov na sídlisku.

Popis navrhovaného riešenia:
Vytvorenie dostatočne priestranného oploteného výbehu pre psy niekde na sídlisku, kde by sa dali psy bezpečne pustiť z vôdzky. Výbeh by obsahoval aj príslušný mobiliár – lavičky, osvetlenie, odpadkový kôš na výkaly, prípadne aj agility prvky pre psov.

Okrem bezpečnosti by sa zabezpečil aj priestor na stretávanie pre komunitu psičkárov. Koncentrované venčenie psov vo výbehu by zároveň pomohlo riešiť problém znečisťovania verejného priestoru.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia Linčianskej – ľudia so psom aj bez neho
Typ projektu: Malý projekt – doplnenie verejného priestoru
Rozsah projektu: Približne 500 m2 – oplotený výbeh pre psy
Orientačná cena projektu: Do 100 tisíc € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 100 tis €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights