Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Viac oplotených výbehov pre psy

Ilustračný obrázok. Zdroj: Cunningham Recreation.

Lokalita: Celé územie mesta
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy
Popis problému: Celková absencia priestorov vyhradených na venčenie psov na celom území mesta. Problémom je znečisťovanie verejných priestorov výkalmi a potenciálne nebezpečné voľné venčenie psov.

Popis navrhovaného riešenia:
Vytvorenie dostatočne priestranných oplotených výbehov pre psy na viacerých miestach v meste, kde by sa dali psy bezpečne pustiť z vôdzky. Výbehy by obsahovali aj príslušný mobiliár – lavičky, osvetlenie, odpadkový kôš na výkaly, prípadne aj agility prvky pre psov.

Okrem bezpečnosti by sa zabezpečili aj priestory na stretávanie pre komunitu psičkárov. Koncentrované venčenie psov vo výbehoch by zároveň pomohlo riešiť problém znečisťovania verejného priestoru.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia Trnavy – ľudia so psom aj bez neho
Typ projektu: Veľký projekt – viacero výbehov pre psy
Rozsah projektu: Približne 500 m2 na jeden výbeh
Orientačná cena projektu: Do 100 tisíc € na jeden výbeh (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 100 tis €
Building
Stav projektu
Priebežne sa realizuje
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Celé územie mesta
Lights