Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Verejné osvetlenie v lokalite Farárske

V lokalite Farárske sa dobuduje verejné osvetlenie

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov v obytnej lokalite Farárske – časť Trnava bude dobudovaných trinásť stožiarov verejného osvetlenia s LED svietidlami v rámci investičnej akcie. Ide o lokalitu, ktorá je napojená na cestu 2. triedy smer Trnava – Špačince.

Práce sa začnú 27. februára 2024 na príjazdovej komunikácii do obytnej zóny. Vybudovanie osvetlenia by malo trvať približne tri mesiace.

Hodnota investície
predbežne 70 000 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2021

Projektová dokumentácia

2022

Územné rozhodnutie

2023

Stavebné povolenie

2023

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

začiatok prác - február 2024

Realizácia

Dokončený projekt