Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Verejné osvetlenie v lokalite Farárske

V lokalite Farárske sa dobudovalo verejné osvetlenie

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov v obytnej lokalite Farárske – časť Trnava bolo dobudovaných trinásť stožiarov verejného osvetlenia s LED svietidlami v rámci investičnej akcie. Ide o lokalitu, ktorá je napojená na cestu 2. triedy smer Trnava – Špačince.

Práce sa začali 27. februára 2024 na príjazdovej komunikácii do obytnej zóny. Vybudovanie osvetlenia bolo dokončené v apríli 2024.

Hodnota investície
49 000 €
Building
Stav projektu
Zrealizované
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2021

Projektová dokumentácia

2022

Územné rozhodnutie

2023

Stavebné povolenie

2023

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

február 2024 – apríl 2024

Realizácia

2024

Dokončený projekt

Prebieha kolaudačné konanie