Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Umenie vo verejnom priestore

Ilustračný obrázok, Zdroj: Zaži! v Trnave.

Lokalita: Celé mesto
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy / Zaži! v Trnave
Popis problému:
Chýba nové kvalitné umenie vo verejnom priestore. Od roku 1989, dokedy bolo umenie vo verejnom priestore riešené zákonom, pribudlo celkovo len 5 umeleckých diel vo verejnom priestore.

Popis navrhovaného riešenia:
Cieľom je dlhodobé systematické pridávanie umeleckých diel do verejného priestoru mesta tak, aby sa umelecké diela stali aj pravidelnou súčasťou zadaní architektonicko-urbanistických súťaží a návrhov. Išlo by o rôzne umelecké diela, ako sochy, mozaiky, fontány, maľby vo verejnom priestore a rôzne iné.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia
Typ projektu: Malý projekt – postupné dopĺňanie umeleckých diel do verejného priestoru mesta
Rozsah projektu: Minimálne 1 akvizícia diela (priamy nákup podľa výberu mesta) a 1 umelecká súťaž ročne – dokopy teda minimálne dve nové diela za rok
Orientačná cena projektu: 100 – 300 tisíc € ročne (dlhoročný projekt)

Hodnota investície
predbežne 100 – 300 tis €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Celé územie mesta
Lights