Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Športový areál Základnej školy na Vančurovej

Pokračujeme v obnove športovísk školských areálov, pretože chceme, aby mali školáci kvalitné priestory na športovanie a hry počas vyučovania aj mimo neho, a zároveň tieto priestory otvárame aj pre verejnosť.
V popoludňajších hodinách, počas víkendov a prázdnin si môžete zašportovať v zrekonštruovaných areálov základných škôl na Ulici Jána Bottu, Vančurovej či Maxima Gorkého, ku ktorým sa čoskoro pridá aj ZŠ na Námestí Slovenského učeného tovarišstva.

Rozloha riešeného územia: 6 730 m2

Hodnota investície
729 658 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2019
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights