Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Športový areál školy na J. Bottu

Multifunkčné ihrisko bolo vybudované pre viaceré tipy športov. Na obvode oválneho ihriska je bežecká dráha s tromi traťami. Vo vnútri oválu vznikli ihriská na tenis, volejbal, basketbal, hádzanú a malý futbal. Poloblúky na oboch stranách oválu sú určené na streetbalové koše. Finálna úprava ihriska je z vodopriepustných polyuretánových povrchov vhodných na atletiku a loptové hry. Samozrejmosťou sa za posledné roky pri investičných akciách stali aj prvky pre adaptáciu na zmeny klímy – spôsob odvodnenia ihriska. Zrážková voda nebude odvedená do kanalizácie, ale cez podložie z kamenných drvín drenážou do vsakovacej jamy. Dá sa očakávať, že vďaka tomu stúpne vlhkosť ovzdušia, klesne jeho teplota a vzniknú aj lepšie podmienky pre zeleň, ktorá významne pomáha pri zlepšovaní klímy.

Hodnota investície
232 786 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2016
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights