Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Športový areál pri MTF

Mesto Trnava v spolupráci s Materiálovotechnologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave (MTF STU) pripravuje vybudovanie nového športového areálu, ktorý bude slúžiť nielen študentom fakulty, ale aj širokej verejnosti. Samospráva zastrešuje, koordinuje a financuje kompletnú projektovú prípravu tejto zóny, pričom máme záujem uchádzať sa o financovanie z Fondu na podporu športu.

Nové ihriská

V južnej časti areálu pribudnú dve profesionálne FIBA streetballové ihriská so špeciálnym akrylovým povrchom, tenisové ihrisko, multifunkčné ihrisko na futbal a volejbal, štyri pingpongové stoly (z toho jeden kruhový), zhruba 500 m² veľké workout/fitness ihrisko a zóna na parkour.

V severnej časti bude vybudované veľké multifunkčné ihrisko (50 x 30 m) na futbal, dve ihriská na volejbal a tenis, ďalšie so špeciálnym povrchom na florbal a hokejbal, pribudne aj priestor na plážový volejbal (s exteriérovou sprchou), dve petangové ihriská a tiež stolíky na šach a hru Človeče, nehnevaj sa.

Priestor bude doplnený o približne 600 metrov dlhú bežeckú dráhu, ktorá bude prechádzať celým územím a terénnou modeláciou.

Mobiliár

Športovisko bude vybudované s príslušným mobiliárom vo forme líniových lavičiek, ktoré doplnia ihriská. Pribudnú aj tribúnky na sedenie, autonómne lavičky so zabudovanými solárnymi panelmi a batériami na dobíjanie mobilov a modulárne pobytové objekty v tvare kocky s multifunkčným využitím (exteriérové učebne).

Zeleň

O zlepšenie bioklimatických podmienok a zvýšenie biodiverzity sa postarajú nové dreviny, ktoré vytvoria aj prirodzené zatienenie. Ani pri tomto projekte nezabúdame na zachytávanie dažďovej vody z okolitých striech a spevnených plôch ihrísk, automatický zavlažovací systém a vhodné nasvietenie všetkých športovísk.

Náklady na spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie sú 32 000 eur s DPH.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Šport Šport
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights

Časová os projektu

2024

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie

2024

Ideový koncept

2024

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Spracováva sa

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia