Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Revitalizácia zelenej plochy na Nezábudkovej ulici

Lokalita:  Trnava – Juh,  Nezábudková ulica
Navrhovateľ:  Obyvateľ Trnavy  
Popis problému: Zanedbané ihrisko a okolie kaplnky.

Popis navrhovaného riešenia:  Revitalizácia verejného priestoru na trávenie čase, napr. na posedenie.   Súčasťou obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä herných prvkov pre deti, oddychových prvkov, malých smetných nádob; ochrana a výsadba zelene. 

Cieľová skupina: Obyvatelia okolia, návštevníci 
Typ projektu: Malý projekt – revitalizácia verejného priestoru 
Rozsah projektu: Približne 700 m2 – malý verejný priestor
Orientačná cena projektu:  Do 100 tisíc € (odhad podľa podobných realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 100 tis €
Building
Stav projektu
-
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights