Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Revitalizácia zeleného pásu pri horúcovode na Ul. Gen. Goliana

Lokalita: Trnava – Juh
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy  
Popis problému: Zanedbaná zelená plocha si žiada revitalizáciu a pretvorenie na pekný verejný priestor.

Popis navrhovaného riešenia: Celková revitalizácia verejného priestoru s ohľadom na súčasné potreby obyvateľov, ktorá prinesie kvalitné krajinársko-architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Cieľová skupina: Obyvatelia Linčianskej, návštevníci, psičkári
Typ projektu: Veľký projekt
Rozsah projektu: Približne 10 000 m2
Orientačná cena projektu: 300 – 500 tisíc € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 300 – 500 tis €
Building
Stav projektu
-
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights