Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Revitalizácia vnútrobloku na Ulici V. Clementisa 44 – 47

Lokalita: Ulica V. Clementisa 44-47
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy
Popis problému: Zanedbaný priestor so zeleňou za bytovkami smerom k parkovisku pri Kauflande. Obyvatelia by ocenili využitie priestoru a doplnenie zmysluplných funkcií, ako aj revitalizáciu detského ihriska.

Popis navrhovaného riešenia:
Celková revitalizácia verejného priestoru s ohľadom na súčasné potreby obyvateľov, ktorá prinesie kvalitné krajinársko-architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. 

Súčasťou komplexnej obnovy bude vytvorenie oploteného výbehu pre psy a revitalizácia detského ihriska, ako aj riešenie mestského mobiliáru – najmä herných, športových, a oddychových prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob; rekonštrukcia a preriešenie peších prepojení územím; ochrana a výsadba zelene.

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Cieľová skupina: Obyvatelia sídliska Družba
Typ projektu: Veľký projekt – revitalizácia verejného priestoru
Rozsah projektu: Približne 4 000 m2 – bližší popis rozsahu (vnútroblok / chodník / mobiliár / a pod.)
Orientačná cena projektu: 100 – 300 tisíc € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 300 tis €
Building
Stav projektu
-
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights