Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Revitalizácia vnútroblokov na Ulici J. Slottu

Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy
Popis problému: Zanedbané ihriská vo vnútroblokoch, zničené basketbalové koše a lavičky, chýbajúce smetné koše.

Popis navrhovaného riešenia:
Celková revitalizácia vnútroblokov s ohľadom na potreby obyvateľov. Súčasťou komplexnej obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä herných, športových a voľnočasových prvkov, sedenia, osvetlenia a malých smetných nádob, ako aj ochrana a výsadba zelene.

Riešenie by sa malo zamerať hlavne na vytvorenie priestoru na stretávanie sa, posedenie, aktívne trávenie voľného času a hranie detí. Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. Riešenie tejto časti územia nadväzuje na 2 plochy, pre ktoré je v tomto čase pripravovaná projektová dokumentácia a to Ihrisko J. Slottu – T. Tekela a participácia Vl. Clementisa za malometrážnymi bytmi.

Revitalizáciou tejto lokality príde k obnove uceleného územia medzi ulicami J. Slottu – T. Tekela – Vl. Clementisa na celkovej výmere cca 65 000 m2 (6,5 ha).

Cieľová skupina: Obyvatelia Ulice J. Slottu a okolitých bytoviek, hlavne seniori a mládež.
Typ projektu: Veľký projekt – komplexná revitalizácia
Rozsah projektu: Približne 39 000 m2 – 3 vnútrobloky a malé okolité zelené plochy

Hodnota investície
predbežne 2 – 3 mil €
Building
Stav projektu
-
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights