Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Revitalizácia vnútroblokov na Ulici B. Smetanu

Lokalita: Trnava – Západ, Ulica Bedřicha Smetanu
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy
Popis problému: Zanedbaný stav verejných priestorov sídliska / Zvýšenie kvality a funkčnosti verejných priestorov sídliska pre jeho obyvateľov, adaptácia mesta Trnava na zmenu klímy.

Popis navrhovaného riešenia:
Celková revitalizácia verejných priestorov sídliska s ohľadom na súčasné potreby obyvateľov, ktorá prinesie kvalitné krajinársko-architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Súčasťou komplexnej obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä herných, športových, a oddychových prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob; rekonštrukcia a preriešenie peších prepojení územím; ochrana a výsadba zelene.

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Cieľová skupina: Obyvatelia Ulice B. Smetanu a okolitých bytoviek, hlavne seniori a mládež.
Typ projektu: Veľký projekt – komplexná revitalizácia
Rozsah projektu: Približne 42 000 m2 – 5 prepojených dvorov a okolité zelené priestory
Orientačná cena projektu: 2 – 3 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 2 – 3 mil €
Building
Stav projektu
-
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights