Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Revitalizácia vnútroblokov Na hlinách

Lokalita: Trnava – Sever, Ulica Na Hlinách 5 – 13 a 14 – 27
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy
Popis problému: Zastarané detské ihrisko s malým počtom prvkov, ako aj celkový zanedbaný stav vnútrobloku. Tiež tu chýba priestor na bezpečné a pohodlné venčenie psov.

Popis navrhovaného riešenia:
Celková revitalizácia verejných priestorov vnútroblokov s ohľadom na súčasné potreby obyvateľov, ktorá prinesie kvalitné krajinársko-architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. 

Súčasťou komplexnej obnovy bude vytvorenie oploteného výbehu pre psy a revitalizácia detského ihriska, ako aj riešenie mestského mobiliáru – najmä herných, športových, a oddychových prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob; rekonštrukcia a preriešenie peších prepojení územím; ochrana a výsadba zelene.

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Cieľová skupina: Obyvatelia sídliska Na hlinách
Typ projektu: Veľký projekt  – Komplexná revitalizácia 2 vnútroblokov
Rozsah projektu: Približne 21 000 m2 – celý priestor vnútroblokov
Orientačná cena projektu: 1 – 2 milióny € (odhad podľa podobných realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 1 – 2 mil €
Building
Stav projektu
-
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights