Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Revitalizácia verejného priestoru okolia Kultúrneho domu v Modranke

Lokalita: Trnava – Modranka, Seredská ulica 122
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy, Mesto Trnava
Popis problému: Nevyužitý a zanedbaný priestor pred Kultúrnym domom v Modranke.

Popis navrhovaného riešenia:
Vytvorenie príjemného pobytového priestoru pred Kultúrnym domom v Modranke. Súčasťou komplexnej obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä oddychových prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob a ochrana a výsadba zelene.

Cieľová skupina: Obyvatelia Modranky, návštevníci Kultúrneho domu
Typ projektu: Malý projekt – revitalizácia verejného priestoru
Rozsah projektu: Približne 500 m2 – nástupný priestor pred Kultúrnym domom a okolie
Orientačná cena projektu: 100 – 300 tisíc € (odhad podľa podobných realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 100 – 300 tis €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Modranka
Lights