Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Revitalizácia priestoru na Ulici V. Clementisa 52

Lokalita: Ulica V. Clementisa 51-53
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy
Popis problému: Zanedbaný verejný priestor pred Denným centrom seniorov na Ulici V. Clementisa so zeleňou by ľudia radi využívali.

Popis navrhovaného riešenia:
Vytvorenie malého verejného priestoru tak, aby sa dal využívať na pobytové aktivity a trávenie voľného času, napr. na posedenie.

Súčasťou obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä oddychových prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob; rekonštrukcia a preriešenie peších prepojení územím; ochrana a výsadba zelene.

Cieľová skupina: Obyvatelia Družby, hlavne seniori.
Typ projektu: Malý projekt – revitalizácia a zmena funkcie verejného priestoru
Rozsah projektu: Približne 1700 m2 – malý verejný priestor
Orientačná cena projektu: 100 000 – 300 000 € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 300 tis €
Building
Stav projektu
-
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights