Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky-meštiansky dom Pracháreň

Projekt je financovaný Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vo výške 2 309 888 eur

Historicky výnimočný objekt Prachárne je už niekoľko rokov nevyužívaný. Projekt rekonštrukcie a revitalizácie predpokladá s vybudovaním priestoru pre činnosť nezávislého detského divadla, priestorov, ktoré bude využívať Divadlo Jána Palárika v Trnave a vytvorenie priestoru pre komerčné využitie (napr. kaviareň). Architektonický návrh pripravila Fakulta architektúry a dizajnu STU – Bellušove ateliéry. Autormi sú Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD; Mgr. art. Martin Varga, PhD; Ing. arch. Martin Kvitkovský.

Aká bude nová Pracháreň

Nový objekt bude rekonštruovaný pre účely divadla pre deti a mládež, ktoré bude prevádzkovať mesto. Sála sa bude nachádzať v časti objektu od Radlinského ulice. Divadlo bude mať sálu s kapacitou osemdesiat divákov a prácu by v ňom malo nájsť dvanásť zamestnancov. 

Budova Prachárne je navyše riešená tak, že v úrovni druhého nadzemného podlažia bude prepojená s budovou Divadla Jána Palárika a tak vznikne symbióza kultúrnej inštitúcie mesta s krajským divadlom. 

„Divadlo Jána Palárika bude mať možnosť využívať priestory objektu Prachárne ako ďalšie rozšírenie svojho zázemia o priestory na skúšaniesklad kostýmovdielne a podobne,“ približuje Peter Purdeš z odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave. „Samozrejme, na prízemí objektu bude zachovaná prevádzka s obdobným charakterom ako bol bývalý mliečny bar a v suteréne pod touto prevádzkou sa predbežne uvažuje o vinotéke, prípadne o zriadení múzea vína,“ zdôrazňuje. Plocha podzemných priestorov vyhradených na vínnu pivnicu v správe mesta je spolu takmer 165 m2. Kaviareň sa bude nachádzať na prvom nadzemnom podlaží. Rozloha celého riešeného územia 459 m2.

Použité vizualizácie: ateliér ô

Hodnota investície
predbežne 4 244 335 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Pamiatky Pamiatky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2019

Architektonická štúdia

2021

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

2021

Stavebné povolenie

2023

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

marec 2024 – 2025

Realizácia

2025

Dokončený projekt