Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie

Revitalizácia lesíka na Štrkoch

Na realizáciu mesto získalo grant vo výške 79 216 eur

Bývalá čierna skládka odpadu, alebo zarastená húština sa zmenila na novú oddychovú zónu, ktorej cieľom je prinavrátiť krajine pôvodnú tvár. Lužný lesík bol doplnený o vodný prvok, čím lokalita napomáha biodiverzite. Na stromoch pribudli búdky pre rôzne druhy operencov. Nechýba ani búdka pre netopiere. V lokalite pribudol aj altánok spolu s grilom, kde si môžu návštevníci spríjemniť dni voľna.

Trnava okrem Kamenného mlyna získala ďalšie cenné miesto plné zelene, kam sa dá zájsť za relaxom v prírode neďaleko mesta. Revitalizáciou celej lokality sa zároveň dosiahne aj pozitívny vplyv na životné prostredie v okolí mesta – vyčistením a novou, prírode blízkou výsadbou sa napomôže obnove pôvodnej ekologickej hodnoty lesíka a vybudovaním jazierka sa prispeje k ochladeniu mesta a jeho okolia počas horúcich letných dní.

Oblasť Štrky čakajú v blízkej budúcnosti výrazné zmeny. Presťahovanie susediacej strelnice, prenájom vedľajšieho pozemku, na ktorom sa plánuje masívna výstavba, či vybudovanie kravského pasienku majú ambíciu vytvoriť zo Štrkov novú rekreačno prírodnú oblasť mesta.

Rozloha riešeného územia 29 860 m2


Hodnota investície
352 322 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2019
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights