Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Rekonštrukcia Orgovánovej ulice

Lokalita: Trnava – Juh
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy
Popis problému: Zničený povrch vozovky a zanedbaný stav uličného priestoru z dôvodu veľkej premávky po ulici. Potreba rekonštrukcie chodníkov.

Popis navrhovaného riešenia:
Komplexná rekonštrukcia uličného priestoru, ktorá prinesie kvalitné riešenie a moderné usporiadanie verejného priestoru. Jej súčasťou bude riešenie chodníkov a vozovky, drobného mobiliáru, osvetlenia a výsadba zelene.

Cieľová skupina: Obyvatelia Orgovánovej ulice a okolia, žiaci priľahlej ZŠ a MŠ Gorkého a ich rodičia.
Typ projektu: Veľký projekt – komplexná rekonštrukcia uličného priestoru
Rozsah projektu: Približne 8 000 m2 – celkový uličný priestor, chodník, vozovka, mobiliár, osvetlenie, atď.
Orientačná cena projektu: 1 – 2 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 1 – 2 mil €
Building
Stav projektu
-
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights