Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie

Rekonštrukcia námestia v Modranke

Zámerom projektu je regenerácia uličných priestorov, predzáhradiek a historickej centrálnej zóny mestskej časti Modranka v Trnave, s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Cieľom je vytvoriť vhodné plochy pre miestnych obyvateľov, zvýšiť estetickú hodnotu územia, odstrániť nefunkčné a negatívne pôsobiace prvky, skvalitniť a doplniť jestvujúcu infraštruktúru (chodníky pre peších, verejné osvetlenie, pobytové plochy…) a mobiliár.

V súčasnosti sa majetkovo usporiadavajú pozemky.

Rozloha riešeného územia: 3 398 m2

Hodnota investície
predbežne 970 000 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Modranka
Lights

Časová os projektu

2019

Projektová dokumentácia

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt