Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Rekonštrukcia klientskeho centra Mestskej polície v Trnave

Mestská polícia bude sídliť na prízemí v bývalom Tatraskle

Dolná, presklená časť budovy bývalého Tatraskla na Trhovej ulici 2 oproti mestskému úradu prechádza rekonštrukciou. Priestor s rozmermi 14 x 8 m sa momentálne nevyužíva, po obnove sa z neho stane klientske centrum stálej služby Mestskej polície mesta Trnava.

Priamo z Trhovej ulice sa po novom vojde na miesto prvého kontaktu, kde budú občanom k dispozícii príslušníci mestskej polície. Okrem miestnosti prvého kontaktu bude priestor obsahovať miestnosť pre operačného pracovníka mestskej polície, dve miestnosti na administratívne činnosti a časť určenú pre kamerový monitorovací systém.

„Dôvodom rekonštrukcie je potreba zabezpečenia lepších a vyhovujúcejších priestorových a pracovných podmienok mestskej polície. Nové priestory nepochybne ocenia aj občania, ktorí sú na stálej službe mestskou políciou vybavovaní,“ hovorí náčelník MsP Ivan Ranuša.

Hodnota investície
približne 238 tis €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Byty a budovy Byty a budovy
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2023

Projektová dokumentácia

2023

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

január 2024 - apríl 2024

Realizácia

Dokončený projekt