Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Rekonštrukcia chodníka na Ulici T. Vansovej

Mestská samospráva postupne vymieňa povrchy ciest a chodníkov po celom meste.

K oprave chodníka na Ulici T. Vansovej sa pristúpilo z dôvodu, že jeho životnosť je už prekonaná a technicko-konštrukčný stav nevyhovuje bezpečnému pohybu chodcov. Tiež už nie je možné zabezpečiť správnu technickú údržbu v zimnom období.

Narušený povrch z liateho asfaltu bol odstránený a opravené boli aj podkladové konštrukčné vrstvy chodníka. Pás južnej strany chodníka v dĺžke 267 m sa zjednotil na 3 m a finálna vrstva bola vytvorená z betónovej dlažby.

Rekonštrukčné práce sa uskutočnili na chodníku v úseku od križovatky s Ulicou Jána Sambucusa po križovatku s Kalinčiakovou ulicou. Stavebné práce sa realizovali z rozpočtu mesta.

Rozloha riešeného územia: 1 000 m2

Hodnota investície
predbežne 100 000 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2023
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights