Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Rekonštrukcia chodníka na Pekárskej ulici

Na Pekárskej ulici sa uskutoční rekonštrukcia chodníka nachádzajúceho sa jej západnej strane (od budovy pošty). Chodník z liateho asfaltu je v zlom technickom stave, má mnoho nedostatkov ako praskliny, prepadnutia, či pľuzgiere, ktoré priamo ovplyvňujú bezpečný pohyb peších a tiež možnosti údržby hlavne v zimnom období.

Rekonštrukcia povrchu chodníka, vďaka ktorej bude zničený asfaltový povrch nahradený betónovou dlažbou, ktorá sa použila aj pri obnove Námestia SNP, Paulínskej či Rázusovej ulice, bude trvať od pondelka 26. februára do utorka 30. apríla 2024 a bude rozdelená do troch etáp.

Počas rekonštrukcie bude na Pekárskej ulici nutná úplná uzávera chodníka a čiastočná uzávera cesty so zmenou organizácie dopravy.Ulica bude počas trvania rekonštrukcie prejazdná, doprava však bude počas jednotlivých etáp presmerovaná dočasným dopravným značením cez parkovisko, ktoré je priľahlé k danému uzatvorenému úseku cesty.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights