Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Rekonštrukcia chodníka na Hlbokej ulici 9 – 11


Mestská samospráva postupne vymieňa povrchy ciest a chodníkov po celom meste.

Predmetom realizácie obnovy chodníka na Hlbokej ulici bola kompletná stavebná úprava spočívajúca v rekonštrukcii, ktorej cieľom je odstránenie porúch v nosných vrstvách telesa chodníka.

Išlo o rekonštrukciu na chodníku pred bytovým domom č. 9 – 11, vrátane vstupov ku vchodom až po nárožie bytového domu č. 15. Rekonštrukčné práce sa začali 6. mája.

Pôvodný chodník bol vyhotovený z liateho asfaltu. Jeho životnosť bola už prekonaná, technicko-konštrukčný stav nevyhovoval bezpečnému pohybu chodcov a sťažovala aj možnosti údržby hlavne v zimnom období.

Vizuálne sa prejavovali rozsiahle poruchy a degradácia telesa chodníka. Z tohto dôvodu sa rozhodlo o realizácii rekonštrukcie chodníka v rozsahu stavebných úprav, ktoré zlepšia kvalitu, výkonnosť, prevádzkovú funkčnosť a spôsobilosť chodníka.

Počas kompletnej stavebnej úpravy chodníka sa odstránia poruchy v nosných vrstvách telesa chodníka a celkovo bolo opravený úsek v dĺžke 78 m a v šírke 2,5 m.

Hodnota investície
27 425 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2024
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights