Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Prírodný cintorín

Lokalita: Trnava – Západ 
Navrhovateľ:   Mesto Trnava 
Popis problému:  Nepostačujúca aktuálna plocha cintorína v Kamennom mlyne a chýbajúca prírode blízka alternatíva ku klasickému cintorínu v Trnave. 

Popis navrhovaného riešenia:  Rozšírenie cintorína na Kamennom mlyne o prírodnú časť, ktorá by okrem pochovávania slúžila aj ako pietne miesto a spomienkový park. Návrh na rozšírenie je vypracovaný odborníkmi na prírodné pochovávanie tak, aby spĺňal technické aj pietne požiadavky na takýto verejný priestor. 

Cieľová skupina:  Všetci obyvatelia 
Typ projektu:  Veľký projekt  
Rozsah projektu: Približne 35 000 m2 
Orientačná cena projektu:  1 – 2 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 1 – 2 mil €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights