Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Prepojenie ulíc Jarná a Seredská

Lokalita: Trnava – Mordanka; Jarná a Seredská ulica
Navrhovateľ: Obyvateľ Trnavy

Popis problému: Chýba prepojenie ulíc Jarná a Seredská v Modranke – chýba ako schodisko, tak aj bezbariérové prepojenie, čo spôsobuje problémy s dostupnosťou zastávky MHD pre ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu.

Popis navrhovaného riešenia:
Vytvorenie bezbariérového prepojenia medzi ulicami tak, aby bol zabezpečený bezbariérový prístup k zastávke MHD.

Cieľová skupina: Obyvatelia Modranky a cestujúci MHD
Typ projektu: Malý projekt – bezbariérové prepojenie
Rozsah projektu: Približne 1000 m2 – bezbariérové prepojenie dvoch ulíc
Orientačná cena projektu: Do 100 tisíc € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 100 tis €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Modranka
Lights