Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Pešie prepojenie za Billou na Spartakovskej

Lokalita:  Trnava – Východ,   Spartakovská ulica
Navrhovateľ:   Mesto Trnava
Popis problému: Chýbajúca bezbariérová trasa a schodisko v zlom stave medzi obchodným domom Billa a ulicami Žitná a K. Čulena. 

Popis navrhovaného riešenia: 
Rekonštrukcia pešieho napojenia medzi obchodným domom Billa a ulicami Žitná a K. Čulena.  Konkrétne riešenie bude vybraté po odbornom posúdení realizovateľnosti toho ktorého variantu. 

Cieľová skupina:  Obyvatelia domov na Ul. K. Čulena a okolia . Obyvatelia s pohybovými obmedzeniami, s kočíkom, s bicyklom 
Typ projektu:  Malý projekt – Doplnenie verejných priestorov sídliska 
Rozsah projektu: Približne 400m2 – schodisko, bezbariérová rampa 
Orientačná cena projektu:  Do 100 tisíc € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov) 

Hodnota investície
predbežne 100 tis €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights