Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Pešie prepojenie na sídlisku Na hlinách – Strmá

Lokalita: Trnava – Sever, Ulica Na hlinách – smer Strmá
Navrhovateľ: Obyvatelia Trnavy
Popis problému: Chýbajúca bezbariérová trasa a schodisko medzi sídliskom Na Hlinách a Strmou ulicou.

Popis navrhovaného riešenia: Vybudovanie pešieho napojenia medzi sídliskom Na hlinách a Strmou ulicou. Konkrétne riešenie bude vybraté po odbornom posúdení realizovateľnosti toho ktorého variantu.

Cieľová skupina: Obyvatelia sídliska Na hlinách, Saleziánskej, Strmej a okolia. Obyvatelia s pohybovými obmedzeniami, s kočíkom, s bicyklom
Typ projektu: Malý projekt – Doplnenie verejných priestorov sídliska
Rozsah projektu: Približne 300m2 – schodisko, bezbariérová rampa
Orientačná cena projektu: Do 100 tisíc € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
predbežne 100 tis €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights